zoek een pand

Wonen en werken in Florida , uw droom?

Wonen en werken in Florida , uw droom?

Wonen en werken in Florida , uw droom?

Is uw droom om naar Amerika te gaan wonen in Florida ? Om er te mogen werken heb je een Green Card nodig, de Amerikaanse versie van de verblijfsvergunning annex werkvergunning. Hier kun je op een aantal manieren aan komen. Je kunt er een krijgen door lang in de Verenigde Staten te werken, door met iemand te trouwen die het Amerikaans staatsburgerschap heeft of door je geluk te beproeven in de bekende Green Card Lottery of Diversity Lottery waarmee jaarlijks duizenden werkvergunningen voor de VS worden uitgedeeld.Er is reeds veel over geschreven , er zijn al verschillende topics met dit onderwerp. Lees ze eens rustig door. In principe komt het hier op neer als je een eigen bedrijf wilt starten, moet u investeren, daarbij moet je denken aan $100.000 of meer. Je moet aan kunnen tonen dat je met het bedrijf voldoende geld kunt verdienen om in je levensonderhoud te voorzien en wat extra voor investeringen. En je moet werk bieden een minimaal 2 Amerikanen, hoeft niet meteen maar is wel makkelijk. Onze voorkeur gaat uit, niet alleen i.v.m. mijn werkzaamheden maar in het algemeen, om een bestaand bedrijf te kopen. Maar dit moet natuurlijk wel in je plannen passen, m.a.w. je moet wel een bedrijf kunnen vinden wat past bij wat je van plan bent. Voordeel van een bestaand bedrijf, je hebt een inkomen vanaf de eerste dag,en het maakt het makkelijker voor de visum aanvraag. Je kunt al meteen aantonen dat je aan alle eisen voldoet. Inkomen,werkgelegenheid en investering. En vaak is een bestaand bedrijf goedkoper dan iets nieuws starten, neem een restaurant, wat kost dat als je dat helemaal nieuw in moet richten, en zo is het met veel bedrijven. Een bestaand bedrijf heeft al cliënten enz. Als een partner een bedrijf start / koopt dan kan de ander bij een ander bedrijf gaan werken. Je man of vrouw zou dus ook iets kunnen kopen / starten en dan u ergens gaan werken.

Verschillende Visum categorie

EB5 Invester

Het EB5-visum is een permanent visum, een zogenoemde Green Card. De EB5 groen kaart geldt voor personen die over een vermogen van meer dan $ 1.000.000 beschikken en die een bedrijf met minimaal 10 medewerkers willen opzetten.

Sinds het najaar van 2003 is er een nieuwe variant op dit EB5-visum. Deze houdt in dat een emigrant over minimaal $ 1.000.000 moet beschikken én hiervan minimaal $ 500.000 moet investeren in onroerend goed in Amerika (kantoren, hotels, zorg centra, woningen, winkels, boerderijen of ander onroerend goed). Dit kan door een aandeel te kopen of te beleggen in een obligatie. Met dit visum krijgt u een permanente verblijf status en kunt u wonen en werken in de VS, maar u mag ook gewoon op pension gaan.

E2 Treaty Investor

Het tijdelijke E2-visum is bestemd voor ondernemers die een eigen bedrijf willen opzetten. Om het E2-visum te verkrijgen is een minimuminvestering van $ 150.000 vereist. De aanvrager moet in dit bedrijf een sleutelpositie gaan bekleden en arbeidsplaatsen creëren. Als u gaat investeren in de VS, moet u een concreet project- of businessplan kunnen overleggen aan de Amerikaanse immigratiedienst. Het tijdelijke E2-visum kan pas worden afgegeven als u, als ondernemer, een bedrijf heeft gekocht of een optie op een bedrijf heeft genomen. Dit visum is gekoppeld aan uw bedrijfsactiviteit. Stopt u hiermee, dan vervalt het visum.

Noel Moenssens is een erkende „ Business” broker , hij kan u zeker bijstaan bij het aankopen of opstarten van een bedrijf waar u een Visa mee kan aanvragen .

Laat ons gerust weten in welk soort „Business „ u ondervinding heeft , of waar u interesse voor zou hebben .

Voor alle officieel gegeven aangaande de visa regels , neem contact met de ambassade ,

Waarom Investeren in een woning in Orlando Florida